Skype Konzultáció Lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön otthonról, vagy bárhonnan internetkapcsolattal, egy előre egyeztetett időpontban online videóhívásos konzultációt vegyen igénybe. Az Ön által lefoglalt időpontban elkezdődik a Skype konzultáció, amelynek során akár ügyvédi meghatalmazás és megbízás aláírására is sor kerülhet. Az okiratok aláírása előtt azonban az Ügyvédnek kötelező elvégeznie az ún. távazonosítást. Kérjük olvassa el a távazonosítás menetét. Távazonosítás 1) Az Ügyfélnek a Skype konzultációt megelőzően szükséges az alábbi okmányokat elküldeni scannelve vagy lefényképezve az Ügyvéd részére az iroda@oroklesugyved.hu e-mail címre:
  • személyazonosító igazolvány;
  • lakcímkártya,
  • külföldi állampolgár esetén útlevél.
(minden okmány első-és hátsó oldalát is).   2) A lefoglalt időpontban elkezdődik a Skype konzultáció, amelynek során ügyvédi meghatalmazás és megbízás aláírására is sor kerülhet. Az okiratok aláírása előtt azonban az Ügyvédnek kötelező elvégeznie az ún. távazonosítást.
  • A távazonosítás kezdetén az Ügyfélnek (azonosított személynek) kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul.
  • Ezt követően az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozgatását is meg kell követelni az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető (pl. a személyazonosító igazolványon található hologramon az okmány mozgatása esetén jól felismerhetően megtörik a fény).
  • Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.
  • Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről.
  • Kifejezetten nyilatkoztatnia kell az azonosított személynek arról is, hogy ő maga, közeli hozzátartozója vagy a vele szoros kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplőnek minősül-e.
  • Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az Ügyvédnek rögzítenie szükséges, és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.
  3) Amennyiben meghatalmazás és megbízás aláírására is sor kerül, akkor azt az aláírást követően postázni kell az alábbi névre és címre: Dr. Cseszlai Ádám ügyvéd; 1300 Budapest, Pf. 64.